eHandel eHandel eHandel
Witamy serdecznie!
Przedmiotem działalności jest prowadzenie wsparcia w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwach i kontroling.

Poprzez platformę internetową chcemy znacznie rozszerzyć nasze oddziaływanie i umożliwić dokonywanie współpracy przedsiębiorstw mających wzajemny interes w połączeniu wymiany informacji w tym informacji międzynarodowej, którą dopełniać będzie dostępność produktu w języku angielskim.

Dzięki naszemu projektowi mamy zamiar ułatwić wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach oraz umożliwić im współprace z dużymi podmiotami na rynku( np. markety, centra handlowe)

Naszym celem jest:

  • rozszerzeni działalności o nowe usługi: zintegrowana optymalizacja procesów biznesowych
  • unowocześnienie usług o kontroling zdalny
  • zaoferowanie usług znacznie tańszych niż wdrożenie w firmie systemów zarządzających w w oparciu o własna serwerownię.
  • zautomatyzowanie procesu, aby zminimalizować pracę osób do niezbędnego poziomu minimum (system samodzielnie będzie generował raporty i sprawozdania, które pracownik przygotowywałby przez tydzień)
  • zminimalizowanie kosztów obiegu papierowego dokumentu przez zastosowane rozwiązania informatyczne