eHandel eHandel eHandel
Nasza Oferta

Zintegrowana optymalizacja procesów biznesowych
Usługa świadczona poprzez internet gromadząca informacje od przedsiębiorstw i umożliwiająca ich szybkie przetworzenie w celu uzyskania optymalizacji kosztów i wyboru dogodnej ścieżki rozwoju. Podstawowa zalety:
  • Klient nie ponosi całości kosztów utrzymania profesjonalnego sprzętu, systemów i obsługi przez wykwalifikowany zespół - co niejednokrotnie wyklucza wybór takiej klasy rozwiązania i nie daje szans rozwoju i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie mimo posiadanego potencjału zostaje wypierane przez duże konsorcja i firmy.

  • System zawiera elementy prognozowania, co pozwala sprecyzować wolumeny zamówień, sprzedaży i optymalizować produkcję.

  • Firmy produkcyjne otrzymają profesjonalne narzędzie prowadzenia i dokładnego analizowania procesów produkcji, co daje możliwość optymalizacji poszczególnych etapów procesu produkcji, a co za tym idzie na bieżąco optymalizować koszty i szukać nowych możliwości obniżania kosztów.

  • Elektroniczna wymiana dokumentów z dostawcami i odbiorcami, skracająca procesy logistyczne i oszczędza papier. Analiza u klienta prowadzi do wyboru modelu z modułów naszego systemu, następnie po symulacjach nastąpi wdrożenie - sposób nie wykonywany w innych firmach wdrożeniowych, gdyż nie posiadają one zaawansowanych systemów serwerowo systemowych. Zwykle instalacje wykonywane są na sprzęcie i zasobach u klienta (u nas w chmurze)

Zapewniamy ponadto:
  • szkolenia on line pracowników klienta z obsługi systemu,
  • portal Wiki z bazą wiedzy o częstych problemach,
  • synchronizowane kalendarze dostaw
  • agregowanie wspólnych zakupów i tworzenie wspólnej logistyki obniżając cenę.