eHandel eHandel eHandel
O Firmie
Przedmiotem działalności jest prowadzenie wsparcia w zakresie zarządzania informacją w przedsiębiorstwach i kontroling.

Poprzez platformę internetową chcemy znacznie rozszerzyć nasze oddziaływanie i umożliwić dokonywanie współpracy przedsiębiorstw mających wzajemny interes w połączeniu wymiany informacji w tym informacji międzynarodowej, którą dopełniać będzie dostępność produktu w języku angielskim.

Dzięki naszemu projektowi mamy zamiar ułatwić wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w różnych branżach oraz umożliwić im współprace z dużymi podmiotami na rynku( np. markety, centra handlowe)

Naszym celem jest:

 • rozszerzeni działalności o nowe usługi: zintegrowana optymalizacja procesów biznesowych
 • unowocześnienie usług o kontroling zdalny
 • zaoferowanie usług znacznie tańszych niż wdrożenie w firmie systemów zarządzających w w oparciu o własna serwerownię.
 • zautomatyzowanie procesu, aby zminimalizować pracę osób do niezbędnego poziomu minimum (system samodzielnie będzie generował raporty i sprawozdania, które pracownik przygotowywałby przez tydzień)
 • zminimalizowanie kosztów obiegu papierowego dokumentu przez zastosowane rozwiązania informatyczne


Dzięki wprowadzeniu produktu możliwe będzie:

 • zwiększenie konkurencyjności podmiotów , których korzyści wyniesione z przystąpienia znacząco przerosną koszty wdrożenia
 • zwiększenie świadomości kosztów jednostkowych i umiejętności ich kalkulowani ( podejmowanie świadomych decyzji w zakresie zaniechania bądź zwiększenia produkcji danych elementów)
 • zmniejszenie niespłaconych lub bardzo przeterminowanych zobowiązań poprzez aktualne śledzenia wypłacalności partnerów w grupie firm.
 • zapewnienie dostaw na czas lub alternatywne znajdywanie innego dostawcy- planowanie dostaw półproduktów na podstawie wglądu do danych partnera biznesowego
 • obniżenie cen transportu poprzez łączenie dostaw/odbioru towarów z innymi przedsiębiorstwami
 • obniżenie cen zakupu materiałów poprzez agregację ( łączenie) zamówień od tego samego dostawcy
 • zdalne prowadzenie pełnej księgowości przez internet